Projekty zamerané na deti


"Túlame sa s počítačovou myškou"
"S LEGO® do sveta fantázie"
"LEGO® a počítač to je môj kamarát"
"Voda zdroj života"
"Zdravý úsmev"
"Zdravé dieťa"
"Adamko hravo zdravo"

"Túlame sa s počítačovou myškou"


V rámci projektu "Túlame sa s počítačovou myškou" deti spoznávajú a postupne sa zdokonaľujú v technike práce na PC prostredníctvom vzdelávacích programov "Detský kútik". Projekt sa realizuje v MŠ v edukačných aktivitách.

samostatne pracujeme interaktívna tabuľa v ZŠ naša pani učiteľka zo ZŠ počítačové centrum v MŠ riešime úlohy
späť


"S LEGO® do sveta fantázie"


Projekt "S LEGO® do sveta fantázie" realizujeme v našej materskej škole od septembra 2005, ale deti využívali LEGO® ako učebnú pomôcku už niekoľko rokov predtým. Projekt realizujeme so všetkými deťmi, ktoré denne používajú pružné kocky, Lego Duplo, LEGO® na realizáciu edukačných aktivít. Svoje práce potom vystavujú v triede, pre rodičov vo vestibule materskej školy. Hlavným cieľom projektu S LEGO® do sveta fantázie je prostredníctvom stavebnice LEGO® Education Division rozvíjať u detí vizuomotorické zručnosti, širokú škálu vedomostí, fantáziu, kreativitu a technickú tvorivosť.

mesto tvorivá dielňa zo ZŠ - deti a zvieratká 2 naši kamaráti pri potoku tvorivá dielňa - mesto tvorivá dielňa zo ZŠ - zvieratká vesmír vestibul - zvieratká vestibul - jar vestibul - leto vestibul - jeseň výklad - Vianoce
späť


"LEGO® a počítač to je môj kamarát"


Prostredníctvom projektu "LEGO® a počítač to je môj kamarát" 5 - 6 ročné deti realizujú aktivity zamerané na rozvoj počítačovej gramotnosti a súčasne využívajú učebnú pomôcku LEGO® Education, čím sa u nich rozvíja samostatnosť, detské sebavedomie, dôvera vo svoje schopnosti. Naučia sa obsluhovať počítač, orientovať sa pomocou počítačovej myši v programe, orientovať sa pomocou klávesnice a zdokonalia si techniku práce na PC. Všetkým deťom bez rozdielu socioekonomických podmienok rodín sú poskytnuté rovnaké podmienky na rozvíjanie počítačovej gramotnosti a ich napredovanie v oblasti informačno - komunikačných technológií.

konštruujeme Medovníkový domček O Červenej čiapočke pozrite, čo som nakreslila Červená čiapočka na PC rozprávkové postavy pracujem s PC Edukačné aktivity s 5 - 6 ročnými deťmi Edukačné aktivity s 3 - 6 ročnými deťmi Edukačné aktivity s 5 - 6 ročnými deťmi


Projekt realizujeme od 1. 2. 2008. Doplnením nových učebných pomôcok boli vytvorené ešte kvalitnejšie podmienky na realizáciu projektu a prostredníctvom edukačných aktivít vo výchovno - vzdelávacej činnosti boli poskytnuté učebné pomôcky všetkým deťom navštevujúcim našu materskú školu, teda aj deťom z rôznych socioekonomických podmienok rodín. Výsledným produktom pedagogickej tvorivosti učiteliek z MŠ Ul. D. Krmana v Prievidzi bolo vytvorenie CD nosiča Súbor plánikov z LEGO® skladačiek 4., ktorý môžu využiť v edukácii pedagógovia v rámci celého Slovenska.
späť


"Voda zdroj života"


Projekt "Voda zdroj života" realizujeme v materskej škole od apríla 2006. Jeho cieľom je rozvíjať u detí enviromentálne poznanie a cítenie, aktívne participovať na ochrane prírody a naučiť deti piť čistú vodu. Deti v edukačných aktivitách prezentujú rozmanité aspekty osobne prežitej reality spojené s využívaním vody a ochranárskymi postojmi. V MŠ sa deti učia piť čistú vodu. V rámci projektu sme získali od firmy AQUA trade - Zvolen filter na mechanické odchlórovanie vody.
späť


"Zdravý úsmev"


Projekt "Zdravý úsmev" sa realizuje v MŠ od septembra 2006 s 5 - 6 ročnými deťmi a jeho cieľom je aktívne sa podieľať na dentálnej starostlivosti a prehĺbiť si poznatky o detskom chrupe a spôsobe jeho ochrany a ošetrovania. Dentálna sestra v rámci projektu päťkrát ročne navštevuje MŠ a realizuje s deťmi ukážku správnej techniky čistenia zubov, nanáša deťom ochranný gél. Prostredníctvom rozprávok, videoukážok oboznamuje deti so starostlivosťou a prevenciou proti zubnému kazu. Súčasťou projektu je návšteva stomatologickej ambulancie. Projekt si hradia rodičia.

dentálna sestra v MŠ ambulancia dentálna sestra v ambulancii
späť


"Zdravé dieťa"


Projekt "Zdravé dieťa" realizujeme v materskej škole od septembra 2005 so všetkými deťmi. Využívame pravidelné cvičenie a pohybové aktivity v prostredí MŠ a v areáli školského dvora, posilňujeme fyzickú zdatnosť v nadštandardných športových aktivitách, zabezpečujeme plnohodnotné a racionálne stravovanie. Raz týždenne podávame deťom ovocnú šťavu.

nebojím sa v pieskovisku oslavujeme siláci hore brehom dolu brehom zimné radovánky ovocná šťava nám chutí
späť


"Adamko hravo zdravo"

trieda 2. A - vláčíková   Adamko náš kamarát

Prostredníctvom projektu "Adamko hravo zdravo" sa snažíme rozvíjať pozitívny vzťah k svojmu zdraviu a zdraviu iných ako aj schopnosť ochrany pred chorobami a úrazmi. Projekt realizujeme vo všetkých vekových skupinách od školského roku 2006/2007. V edukačných aktivitách sa deti stretávajú s bábkou Adamkom, s ktorým sa rozprávajú o zdraví, vitamínoch, živo diskutujú o svojich zážitkoch, pocitoch. Ochotne mu pomáhajú pri manipulácii s obrázkovým materiálom, rôznymi učebnými pomôckami. Adamko je každý deň prítomný na pravidelnom cvičení, otužovaní a rád sa s deťmi túla po okolí počas pobytu vonku.
späť

Website © 2009 MŠ D. Krmana, created by Kukky     All rights reserved.