Projekty zamerané na areál MŠ"Športovo-relaxačné centrum v MŠ"
"Za krajší oddych na veselom dvore s Nestlé Slovensko s.r.o."
"Zelené centrum v materskej škole"
"Centrum detskej zábavy a relaxu"

"Športovo-relaxačné centrum v MŠ"


V školskom roku 2006 - 2007 sme realizovali projekt "Športovo-relaxačné centrum v MŠ". Jeho cieľom bolo prebudovať školský dvor na športové a relaxačné centrum, v ktorom by sa vytvorila kvalitná športová a oddychová zóna.

V rámci projektu sme z rozpočtu Mesta Prievidza získali 80 000 Sk a vybavili sme areál ekopreliezkami, ekolavičkami, čiastočne sme upravili pieskoviská a asfaltovú plochu, zabezpečili sme sadu pre minitenis, športový stojan s basketbalovým košom, vežu Agnesa, preliezku "Z", futbalovú bránku tak, aby deti mali možnosť skvalitňovať svoje motorické kompetencie, rozvíjať vzájomné vzťahy s rovesníkmi i dospelými pri uskutočňovaní športových aktivít.

Pozor, idem ja sada na minitenis basketbalisti basketbalový koš na novej preliezke šplhacia veža
späť


"Za krajší oddych na veselom dvore s Nestlé Slovensko s.r.o."


V školskom roku 2006 - 2007 sme realizovali projekt "Za krajší oddych na veselom dvore s Nestlé Slovensko s.r.o.". Jeho cieľom bolo vybudovať na školskom dvore zónu oddychu pre deti z materskej školy.

Projekt finančne podporila firma Nestlé Slovensko s .r. o. v celkovej sume 50 000 Sk. Zakúpené ekopreliezky detský vlak s vagónmi, sedací kôň 2 kusy, kresliaca tabuľa ZOE deti denne využívajú počas pobytu vonku.

naše kresby kresliaca tabuľa detský vláčik
späť


"Zelené centrum v materskej škole"


V školskom roku 2009 - 2010 sme na podnet zamestnanca T Mobile Slovensko a.s., Ing. Mariána Páleníka spracovali a realizovali projekt "Zelené centrum v materskej škole". Nadačný fond T - Mobile Slovensko, a.s. Nadácia pontis, udelilo pre projekt grand vo výške 1394,50 €. Rodičovské združenie pri MŠ sa na financovaní projektu podielalo sumou 317 €. Cieľom projektu bolo: "Skvalitniť prostredie školského dvora vybudovaním botanickej záhrady a skalky. Využívať ho v prospech zmeny postojov detí k životnému prostrediu a k získavaniu poznatkov o prírode cez konkrétne zážitky už od útleho detstva. Pod vedením pána Emila Sojku, šikovní rodičia a starí rodičia vybudovali skalku a malú botanickú záhradu. Ďakujeme všetkým, ktorí deťom pomáhali vybudovať krásu, ktorá spríjemňuje a obohacuje detský svet.

Brigádnici S pracovníkom T-Mobilu a.s. Budujeme skalku
Polievame Odovzdanie Zeleného centra do užívania Malí záhradníci
späť


Ukončenie projektu: "Centrum detskej zábavy a relaxu",


ktorý bol podporený v rámci zamestnaneckého projektu Dobré srdce Nadácie Tatra banky v roku 2012.
Vianočný darček
Hlavným zámerom vypracovania projektu bolo dokončiť tretiu etapu úpravy školského dvora a zlepšiť prostredie, v ktorom sa hrajú naše deti. Cieľom projektu bolo zabezpečenie vhodných krytov na pieskoviská, aby bol zabránený vstup voľne pobehujúcim zvieratám na pieskoviská a tým odstránenie hroziaceho nebezpečenstva z mikrobiálneho a parazitárneho znečistenia piesku pre hrajúce sa deti. S realizáciou projektu sa oboznámili rodičia začiatkom mesiaca september, na rodičovskom združení. Spoločne s deťmi sme realizovali rôzne aktivity počas pobytu vonku v areáli školského dvora - hry a tvorenie v pieskovisku, starostlivosť o okolie pieskoviska - vyberanie šišiek, opadaného lístia, hrabanie piesku s detským náradím.Z finančného príspevku 200.-€ Nadácie Tatra banky sme zakúpili ochranný kryt na jedno pieskovisko. Nakoľko sa jednalo o kryt s neštandardnými rozmermi, doručenie krytu prišlo neskôr ako sme očakávali, využili sme ho ako darček pod stromček. Slávnostne bol projekt odovzdaný do užívania počas vianočnej besiedky a deti si na túto príležitosť pripravili tanečnú choreografiu s padákom na skladbu známej skupiny Fragile. Kryt na pieskovisko ako netradičný darček pod stromček nás bude tešiť od jari až do jesene, kedy ho budú môcť deti využívať v areáli školského dvora počas pobytu detí vonku a odpoludňajších hier a hrových činností.. Poprajme teda Centru detskej zábavy a relaxu - usmiate, veselé a šantiace deti v príjemnom a hlavne bezpečnom prostredí školského dvora.
fotogaléria
späť

Website © 2009 MŠ D. Krmana, created by Kukky     All rights reserved.