TlačiváŽiadosť o predprimárne vzdelávanie 2019

Žiadosť o prerušenie dochádzky

Žiadosť o ukončenie dochádzky

Žiadosť o zmenu dochádzky

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie príspevku

Súhlas k spracovaniu údajov

Splnomocnenie k prevzatiu dieťaťa

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane za rok 2018

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnostiWebsite © 2009 MŠ D. Krmana, created by Kukky     All rights reserved.