Zamestnanci školskej jedálne


- riaditeľka ŠJ: Mária Szalayová
- hlavná kuchárka: Monika Adámiková
- pomocné kuchárky: Danka Balejová
Jana Brnová

Naše pani kuchárky


Website © 2009 MŠ D. Krmana, created by Kukky     All rights reserved.