Priestory jedálne a kuchynePred povodňou

jedáleň 1.A a 3.A jedáleň 1.B a 3.B jedáleň 2.A


drez odšťavovač škrabka pracovné stoly výlevka


Hovorí sa, že nešťastie nechodí po horách ale po ľuďoch, no v prípade augustových povodní v roku 2010 sa dá povedať, že aj po školách. Našu materskú školu zasiahla povodeň a zničila priestory kuchyne a školskej jedálne. Sila dobrého kolektívu zamestnancov sa ukázala práve v tomto období, keď bolo dôležité čo najrýchlejšie odstrániť bahno a škody spôsobené živlom. Za nezištnej pomoci rodičov, Rodičovského združenia pri MŠ, podpory zriaďovateľa Mesta Prievidza a vedúceho odboru školstva, riaditeliek materských škôl v meste a sponzorskej pomoci firiem Slovaktual s. r.o, Pravenec , Dombyt - Viliam Perniš, Pravenec a ich zamestnancov, sa podarilo behom mesiaca uviesť školskú jedáleň opäť do prevádzky. Patrí im všetkým naše poďakovanie.

Zničené povodňou


chodba       sklad       sklad potravín       kuchyňa


Zrekonštruované po povodni

                               jedáleň 1.A a 2.B triedy jedáleň 1.B a 3.A triedy jedáleň 2.A triedy


Website © 2009 MŠ D. Krmana, created by Kukky     All rights reserved.