JedáleňOd začiatku prevádzky sa v materskej škole podávala strava deťom v triedach. V roku 1982 boli zrekonštruované priestory v suteréne a vedľa kuchyne bola zriadená jedáleň.

Jedáleň je členená na tri menšie jedálničky, v ktorých sa deťom podáva strava na dve smeny. Vytvorením nových priestorov jedální sa zabezpečilo pre deti nerušené a estetické prostredie k výchovným činnostiam v triedach a zároveň v jedálni.

Organizácia v jedálni


Zdravá výživa DESIATA:
1. smena - 1.A, 1.B 8.30 - 8.50 hod.
2. smena - 2.A, 3.A, 3.B 8.50 - 9.10 hod.

OBED:
1. smena - 1.A, 1.B 11.20 - 11.50 hod.
2.A 11.50 - 12.20 hod.
2. smena - 3.A, 3.B 11.55 - 12.25 hod.

OLOVRANT:
1. smena - 2.A, 3.A, 3.B 14.20 - 14.35 hod.
2. smena - 1.A, 1.B 14.35 - 14.50 hod.


Priestory jedálne


V jedálni Zdravá desiata Všetkým nám chutí

Len zahryznúť do chlebíka My sme veľkí predškoláciWebsite © 2009 MŠ D. Krmana, created by Kukky     All rights reserved.