Športové aktivity


V MŠ organizujeme v priebehu dňa a podľa záujmu rodičov nadštandardné športové záujmové aktivity, ktoré sú zamerané na rozvoj perceptuálno-motorickej oblasti:
- gymnastická príprava
- korčuľovanie
- ľahká atletikaŠportové aktivity


Gymnastická príprava

Trénerka: Bc. Magdaléna Prágerová
Zodpovedné: Bc.Tatiana Hlinková, Denisa Matejovičová,Mgr.Marta Gatialová,Ingrid Okenková
Termín realizácie: 1 krát týždenne - štvrtok
Poplatok: 1 euro za hodinu
Cieľom športovej gymnastiky je zvládnuť na elementárnej úrovni gymnastické pohybové zručnosti, oboznámiť sa s prostredím gymnastickej telocvične, jej náradím, oboznámiť sa s gymnastickými postojmi, prvkami na kladine, bradlách, prosné.
Malí gymnasti Nástup na začiatku hodiny Cvičíme na rebrinách Naše sviece Cvičíme, cvičíme Už vieme aj kotúle
späť


Korčuľovanie

Tréner: Kerata Ramon,Karšay Róbert
Zodpovedné: Mgr. Marta Gatialová, Ingrid Okenková
Termín realizácie: 1 krát týždenne - pondelok (október - marec)
Poplatok: 0,50 za každú hodinu (uhrádza sa na konci mesiaca/
Cieľom aktivity je oboznámiť sa hravou formou s ľadovou plochou. Zvládnuť na elementárnej úrovni techniku korčuľovania, rozvíjať správnu koordináciu pohybov, prezentovať pohybové zručnosti na zimnej olympiáde.
Korčuliarky Korčuľovanie medzi prekážkami Chlapci hrajú hokej Prekážky hravo zvládame Korčuliarky s pani učiteľkou Inkou Hokej chlapcom ide
späť


Ľahká atletika

Trénerky: Bc.Tatiana Hlinková a Denisa Matejovičová
Termín realizácie: apríl - jún
Cieľom je zdokonaľovať pohybové zručnosti a schopnosti v atletických disciplínach a posilňovať fyzickú zdatnosť. Osvojené zručnosti prezentovať na mestskej olympiáde materských škôl v meste Prievidza.
späť

Website © 2009 MŠ D. Krmana, created by Kukky     All rights reserved.