Ostatné aktivityV MŠ organizujeme v priebehu dňa a podľa záujmu rodičov aktivity :

Logopedická starostlivosť


Každé dieťa je výnimočné a preto aj osvojovanie správnej výslovnosti prebieha individuálne. Do istého veku má každé dieťa prirodzený fyziologický nárok na chybnú výslovnosť. V poslednom období sme zaznamenali nárast 5-6 ročných detí s dyslalickou výslovnosťou a preto zabezpečujeme v priestoroch materskej školy logopedický krúžok.

Lektor: Mgr. Eva Antolová z Centra pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie v Prievidzi.

Termín realizácie: od 8,00 - do 10,00 hod. 2 x mesačne - nepárny týždeň

Cieľ: odstraňovanie nesprávnej výslovnosti u detí rok pred nástupom do základnej školy pod dohľadom logopéda a zabezpečenie ich školskej úspešnosti.Škola v prírode

Zodpovedná: Zodpovedná: Mária Pasovská - riaditeľka školy
Termín realizácie: máj
Cieľom je stimulovať u detí záujem o prírodu a jej ochranu.


Lúčenie s rodičmi Prvý obed Čakáme na animátorov Ďatelinka Praslička Veselý pozdrav Na prechádzke Spoločné stretnutie Nezábudky Malí prírodovedci Chvíľka oddychu Sedmokrásky


späť

Website © 2009 MŠ D. Krmana, created by Kukky     All rights reserved.