Estetické aktivityZáujmové aktivity zamerané na rozvoj sociálno-emocionálnej oblasti


Výtvarný krúžok


Zodpovedná: Ingrid Okenková
Termín realizácie: raz týždenne
Cieľom výtvarného krúžku je osvojiť si nové výtvarné a pracovné techniky, prezentovať detskú tvorivosť, kreativitu, samostatnosť vo výtvarných činnostiach a na výtvarných súťažiach.

Veselá jeseň  


späť


Website © 2009 MŠ D. Krmana, created by Kukky     All rights reserved.