Čo už bolo
IX.03.09.2018 Po prázdninách opäť spolu - Pani riaditeľka Mária Pasovská nás vítala s úsmevom na tvári, malou sladkosťou a tiež s dôležitou informáciou - do ktorej triedy budeme chodiť. A tak sme sa všetci škôlkari, niektorí s radosťou, niektorí s očakávaním a niektorí s troškou strachu, rozbehli do tried - slniečkovej, sovičkovej, žabkovej, dúhovej, hviezdičkovej. Tu nás čakali pani učiteľky, v krásnych upravených triedach. A viete čo sa na začiatku školského roka ešte deje? No predsa sa vyslovuje želanie a prianie! Čo si teda spoločne zaželáme? Aby sme prežili veľa krásnych, spokojných dní, plných radostí, veselých zážitkov, poznatkov a prekvapení.
IX.07.09.2018 Malí permoníci - V Prievidzi sa každoročne organizuje Deň baníkov, ktorý je spojený s oslavou, koncertami, občerstvením, zábavou pre nás - deti. My - deti z dúhovej triedy sme sa zúčastnili krásneho sprievodu, v ktorom sme predstavovali malých "permoníkov". Veselá nálada, usmiate tváričky a pozdravy od známych ľudí nás sprevádzali ulicami Prievidze. V sprievode sa nám páčilo a veľmi nám to pristalo.
IX.10.09.2018 Predškolácke korčuľovanie - Naša materská škola je známa svojimi športovými aktivitami, ktoré sa snaží ponúkať deťom v predškolských triedach. Tento rok nás ale prekvapila správa, že všetci predškoláci si môžu osvojiť základy korčuľovania počas desať dňového kurzu, ktorý zabezpečilo Mesto Prievidza v spolupráci s MŠHK Prievidza. Každý predškolák má zapožičané korčule i prilbu. Veľa rodičov túto príležitosť využilo a tak sme sa dnes 10.9.2018 zúčastnili prvej hodiny korčuľovania. V šatni sme sa všetci poprezliekali, poskúšali si nové korčule, ktoré nám páni tréneri ponastavovali a na hlavy nasadili prilby. Zostalo už len vojsť na ľad. Niekto s obavou, niekto s radosťou a nadšením vošiel na ľad a nechal sa viesť pod odborným vedením hokejových trénerov. A viete čo? V pondelok a v stredu ideme opäť...
X.10.10.2018 Posledné korčuľovanie - Dnes bol deň, kedy naši odvážni, smelí a ctižiadostiví predškoláci - korčuliari ukončili desaťdňový kurz korčuľovania. Boli naozaj šikovní - naučili sa ako správne vstávať z ľadu, jazdu vpred, vyhýbaniu sa prekážkam, niekomu sa podarilo i brzdiť, jednoducho základy korčuľovania zvládli na 1 a predstavte si, že od trénerov aj na medailu. Každý korčuliar od pánov trénerov obdržal medailu a aby sa pekne rozlúčili aj predškoláci - Mirko v mene všetkých predškolákov odovzdal pánovi trénerovi Borošovi ocenenie zlatým trénerom so zlatou medailou, spoločným foto a menami detí. Dúfajme, že deti budú pokračovať i ďalej v korčuľovaní či už s rodičmi, alebo aj ako nádejní hokejisti - bolo v tom našom kurze niekoľko objavov.
X.12.10.2018 Návšteva knižnice - Prvý krát v tomto školskom roku navštívili predškoláci z 3.B a 3.A Mestskú knižnicu v KaSS na Ul. F. Madvu. Deti sa zoznámili s tetou knihovníčkou Maťkou, ktorá im rada porozprávala o knižnici, ako sa požičiavajú ale aj vracajú knižky, prečítala im rozprávku, ktorú spoločne prerozprávali, rozdali si čitateľské preukazy a požičali si prvú knižku domov. V rámci rozvíjania predčitateľskej gramotnosti budú deti z oboch predškolských tried v popoludňajších hodinách knižnicu raz do mesiaca navštevovať.
X.12.10.2018 Návšteva ART Kina Baník - Dnes sme sa my - deti z predškolských tried a sovičkovej triedy zúčastnili v rámci príprav medzinárodného festivalu animovaných filmov pre deti XIV. Ročníka Bienále animácie Bratislava. Spoločne sme sledovali dvanásť rozprávok, z ktorých sme každý vybralo jednu rozprávku, ktorá sa mu najviac páčila a tým pridelili rozprávke svoj hlas, ktorej bude udelená Cena detského diváka. Veľmi sa nám rozprávky páčili.
X.15.10 - 19.10 Jeseň prišla aj k nám - Tradične ako po iné roky sme spestrili našu MŠ peknými výtvormi z jesenných plodov a zázrakov z našich záhrad. Naša vstupná hala je plná ježkov, postavičiek, tekvičiek, tekvičiek, hríbikov, ikebán aj kvietkov, ktoré zhovotovili šikovní rodičia našich detí. Ozdobené sú farebnými svetielkami a dodávajú radosť a pohodu do našich srdiečok.Už sa tešíme na budúci rok, čo nové nám jeseň prinesie.
XI.05.11.2018 Deň materských škol - Dnes nás navštívili kamaráti z MŠ Benického. Stretli sme sa na ulici Štefánika odkiaľ sme spoločne putovali do našej materskej školy. Pani riaditeľka Mária Pasovská našich kamarátov už očakávala, ukázala im školský dvor a priviedla ich k nám do triedy. Spoločne sme si zaspievali, zatancovali a zahrali sa s obľúbenými hračkami. Navzájom sme sa obdarovali krásnymi vyrobenými darčekmi. Naši kamaráti sa s nami rozlúčili a vrátli sa naspať do svojej materskej školy na ul.Benického.
XI.05.11.2018 Deň materských škol - Dnes popoludní sme si detičky spolu s pani učiteľkami pripravili krásny kratučký program pre naše maminy,oteckov pri príležitosti Európskeho dňa materských škol. Program bol spojený s prenáškami Mgr. Evky Antolovej a dentálnej sestry Foltánovej. Naši rodičia sa mohli dozvedieť množstvo zaujímavých vecí. Predstavili sme sa s piesňami, básňami o zdraví a zdravej výžive. Po programe sme spolu s rodčimi mohli ochutnať 3 druhy nátierok, ktoré nájdete na našej webovej stránke. Boli fantastičké, preto ich doma určite vyskúšajte. Ďakujeme za krásne strávené popoludnie.

XI.09.11.2018 Divadielko Kotkodák - Tri sliepočky kamarátky žili spolu na jednom dvore. Závideli lastovičkám, že môžu lietať ďaleko za more do teplých krajín. Preto sa rozhodli, že to skúsia aj oni a poletia ako trio kotkodák. Na svojej ceste za dobrodružstvom sa dostali až na more, kde špliechali, unášali ďaleko, ďaleko. Stretli tu krokodíla, ktorý ich chcel stiahnúť do mora. Sliepočkám sa more vôbec nepáčilo a tešili sa keď sa dostali na pevninu. Tu ich zase čakalo veľké sucho, horúci piesok. Veľmi sa chceli vrátiť domov, ale nevedeli ako. Na pomoc im prišla ťava. Tá ich zabalila do balíka a poslala domov, na ich starý dvor. Sliepočky si uvedomili, že cesta lastovičiek je veľmi ťažká a najlepšie zo všetkého je byť doma.

XI.09.11.2018 Evička nám ochorela - Dnes sa niektorí z nás trošku báli, keď nás v triede čakala pani sestrička zo Slovenského červeného kríža. Porozprávala nám o tom, aby sme chorí nechodili do školky, musíme papať veľa vitamínov miesto sladkostí, sprchovať sa a otužovať sa. Potom sme sa rozlúčili s kamarátmi z maličkých tried a ostali sme len my predškoláci. Zahrali sme sa na doktorov a zranených. Jeden bol vždy doktor, ktorý vydezinfikoval ranu, zabalil do obvazu a tak ošetril zraneného. Vystriedali sme sa všetci. Viete, koľkí z nás chcú byť v budúcnosti doktormi? Dnešné dopoludnie sa nám veľmi páčilo.

XI.15.11.2018 Pesničkár - Dnes sme mali v školke veru veselo. Prišiel nás navštíviť ujo Rudo so svojou kamarátkou. Prišiel aj s čarovnou kockou. Vybral si dvoch pomocníkov Timejku a Oskarka a tí pomocou zázračnej kocky vybrali pieseň. Dievčatká tancovali v krásnych sukničkách a chlapci mali klobúky na hlavách počas piesne Pod horou, pod horou.. Tancoval aj Rudo s kamarátkou. Nakoniec sme si zahrali na hudobných nástrojoch. Spoločným tancom a piesňami sme prežili krásne dopoludnie.

XI.27.11.2018 Čertík Babráčik - Na Luciu sa vymetajú kúty v každom dome. Ale v takom pekle sa to nerobí. No čertík Babráčik, ktorý robil stále poriadok a všetko naopak dostal preto trest- naučiť sa desaťtoro čertovských, aby si zapamätal, že je čert. Malá Lucka čakala svoje dve kamarátky s ktorými sa chcela hrať, no rozmyslela si to. Predsa sa nebude deliť o hračky i keď sa potom sama nudila. V tom prišiel k nej čertík Babráčik, ktorý robil Lucke samú zlotu a ona sa ju od neho rýchlo naučila. Dokonca aj na tanečnom bola ako drevo. Jej mamička z nej začala by nešťastná a bola aj nahnevaná. Lucku vyhrešila a tá musela dať veci doporiadku. Čertík sa s Luckou naháňal, ale jej ublížil, no hneď sa jej ospravedlnil a v tom - odpadol mu jeden roh. Keď povedal slovko prosím odpadol mu aj druhý a dokonca mu odpadol aj chvost, keď ho Lucka poprosila o priateľstvo. A odvtedy sú spolu. Rozprávka deti potešila a malých hercov z tretieho ročníka zo ZŠ Mariánska povzbudila v ďalšom ich hereckom účinkovaní silným potleskom od našich detí.

XII.05.12.2018 Mikuláš na futbale - Dnešný futbalový tréning bol v duchu futbalového turnaja medzi družstvami 1, 2, 3 a 4. Vyhralo družstvo číslo 4. Na záver však tréner počul nejaký čudný zvuk zvončeka a v šatni našiel pre nádejných futbalistov nádielku od Mikuláša, ktorú im s radosťou rozdal. S mikulášskymi balíčkami, trošku športovo unavení, ale plní zážitkov sme sa vrátili späť do školky.

XII.06.12.2018 Mikuláš v škôlke - Od rána bolo v našej škôlke nejak inak - stopy a pierka rozhádzané po chodbách...Viete prečo? Pretože sa čertík naháňal po škôlke s anjelikom a nemohli sa nájsť. Nakoniec, aby sa stretli im museli pomôcť deti. Dohodli im čas a triedu, kde sa stretnú a snáď tam stretnú aj Mikuláša. Naozaj sa o 9,30 hod. stretli anjelik, všetky deti a aj čertík, no MIkuláša nikde nebolo...Prečo neprišiel? Pretože mu deti zabudli dať do okienka pohár mlieka a koláčiky, ale to nevadilo, lebo čertík a anjelik aj tak všetko vybavili za neho - veď sú jeho pomocníci. V dúhovej triede, kde sa všetci stretli vládla výborná nálada - básničky, pesničky, tančeky a aj nejaké plnenie úloh boli súčasťou výbornej pohody a detskej radosti. A myslíte si, že deti dostali balíčky od Mikuláša? Samozrejme, že dostali, veď sú predsa poslušné a šikovné.

XII.07.12.2018 Výchovný koncert v ZUŠ - Dnes sme sa my detičky z 3.A, 3.B a 2.A vybrali na koncert do ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi. Na koncerte ich čakalo prekvapenie v podobe nádielky spevu, tanca, ale hlavne hry na hudobné nástroje. Pozorne sledovali a počúvali hru na klavír, akordeón, zobcovú a priečnu flautu, pozauny, gitaru...Nakoniec deťom zahrala naozajstná kapela aj so svojou speváčkou. No a po tomto vystúpení sme sa všetci rozlúčili, lebo na koncert čakali ďalšie deti z materských škôl a zuškárov vystúpenie.

XII.13.12.2018 Vianočné trhy pred Magurou - 13.12.2018 sa konal 2.ročník vianočných trhov našej materskej školy. Mamičky s deťmi i celé rodiny usilovne pracovali a nosili do materskej školy vlastnoručne vyrábané krásne výrobky, upečené oblátky, trubičky, vianočné pečivo i sponzorsky darované koláčiky. I tento rok sa ujala organizovania predaja s varením punču maminka - pani Renáta Greschner. O 15hod. to celé začalo - na námestíčku pred hotelom Magura zaznela krásna pieseň, ako sa raz za rok celé mesto zmení a zmenilo sa - deti prichádzali v rôznych oblečeniach spojených s vystúpením, ktoré si pripravili pre rodičov skôr ako sa pustili do nakupovania. Program a vystúpenia detí boli naozaj krásne i keď zašlo slniečko a mysleli sme si, že sa z detí stanú zmrzliačikovia. Vianočná atmosféra prilákala nielen rodičov, ale aj okoloidúcich a na tvárach vyčarila úsmev a možno aj trošku zvedavosť nakoľko na trhoch boli aj p. poslankyňa Helena Dadíková, p. viceprimátor Ing. Ľuboš Jelačič a aj farmári z reality show. Oproti minulému roku bol síce peňažný zisk menší, vyzbierala sa suma 387,00 €, ale každé euríčko pomože a poteší. Ďakujeme a prajem krásne, veselé a hlavne v zdraví prežité Vianočné sviatky a vidíme sa opäť v Novom roku.

XII.17.12.2018 Návšteva vianočného škriatka - Predstavte si! V pondelok ráno k nám dorazila pošta a nie hocijaká, ale od vianočného škriatka. Kajka s ňou obehla všetky triedy a deti i pani učiteľky sa z nej dočítali, že si môžu pričarovať vianočné darčeky do materskej školy trošku skôr. Samozrejme všetci súhlasili a tak, keď išli z desiaty - zastavili sa pri sobíkoch, našli na vločke svoju triedu a prečítali si a naučili sa čarovanie, ktoré bolo v odkaze napísané a stalo sa..., že ako vstúpili do triedy pod stromčekom ich čakali vianočné balíčky. Niektoré deti sa potešili hneď a niektoré aj darčeky hľadali po celej škôlke, ale nakoniec sa predsa len našli pod ich stromčekom. A ako škriatok vám môžem čestne prehlásiť, že detská radosť bola neopísateľná, tešili sa všetci - malí i veľkí a aj pani učiteľky.
XII.17.12.2018 Vystúpenie pre radosť a pre osamelých - Deti z predškolských tried boli v predvianočný čas potešiť srdiečka ľudí svojím spevom, tancom a vinšami. Detičky z 3.B triedy potešili svojím vystúpením 10. 12 Radu starších a detičky z 3. A triedy 17.12 dochodcov a osamelých. Potešili ich a zaželali im krásne Vianoce a šťastný Nový rok.
I.09. - 10.01. 2019 Zimné radovánky - V tento zimný deń si deti užívajú sniežik aj takto - lopárovaním, stavaním snehuliakov či vytváraním anjelov v snehu.
I.09.01.2019 Naši malí futbalisti - Dnes na futbalovom tréningu dostali naši futbalisti krásne dresy žltej farby a k tomu krásne žlté lopty, ktoré využívajú na svojich tréningoch každú stredu. Tešíme sa na každý náš tréning.
I.29.01.2019 Kŕmime kačky - Zima vonku veľká a vtáčiky a zvieratká sú určite hladné. Preto sme sa dnes vybrali my - detičky z dúhovej triedy nakŕmiť hladné kačky na rieku Handlovka. Nadrobili sme im suchý chlebík a to bola pre nich maškrtka. Bola aj bitka o kúsok chlebíka. Kačky boli napapané a my sme sa tiež museli vybrať do školky na poriadny obed.
II.26.02.2019 Divadielko Danka a Janka - Do našej materskej školy prišli na návštevu Danka a Janka - sestričky dvojičky. Janka bola ale dnes nejaká veľmi vymýšľavá a Danka stále len klamala. No bola aj unavená a stále by len spala a nakoniec aj budíku ručičky zobrala a u nášho Samka schovala. Danka si ale myslela, že im ich Gevenducha zobrala. Ona to však nebola. Čo však Gevenducha pekné nemala? Zúbky. A tak jej ich vyčistili a Gevenduchu uspinkali. Nakoniec im Samko ručičky dal do hodiniek späť a Danka a Janka mohli ísť opäť do inej MŠ.
II.26.02.2019 Fašiangy v múzeu - Krásne tvorivé dopoludnie a popoludnie prežili deti z 3.B a 3.A triedy v Hornonitrianskom můzeu, kde si spoločne s tetou Silvinkou a Martinkou porozprávali o zvyklostiach Fašiangov a maľovaním si vytvárali fašiangové masky.
III.01.03.2019 Karneval v školke - Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde..táto fašiangová pieseň sa niesla materskou školou niekoľkokrát dopoludnia, keď deti z predškolských tried išli zafašangovať a zabaviť sa s mladšími deťmi. Všade bolo veľa krásnych masiek, zábava a detský smiech, len tú basu nepochovali, lebo vedeli, že tá sa pochováva až v stredu.
III.20.03.2019 Návšteva kina - Dnes navštívili deti z predšklských tried a 2.A triedy kino v OC Korze, rozprávku Princezná a dráčik. Príbeh bol o malej princeznej Barbare, ktorá hľadala svoju maminu, chodila do čarovnej knižky, kde stretla svojho kamaráta Dráčika. Rozprávka sa deťom veľmi páčila a mali veľký zážitok z návštevy kina.
III.22.03.2019 Návšteva divadla - Dnes deti z predškolských tried navštívili divadlo s názvom Naša tvorivá ulička. Príbeh deti nielen potešil, ale nechali sa vtiahnuťdo deja divadelného príbehu. Detstvo je aj o rozprávkach a v tomto týždni ich nielen počúvali a sledovali, ale ich na triedach aj dramatizovali.
III.26.03.2019 Návšteva ZŠ - Dnes sme navštívili základnú školu S. Chalupku a v nej triedy s prváčikmi. Nachvíľu sme sa aj my stali školákmi. Sedeli sme v laviciach, dávali pozor, spievali aj tancovali a dokonca sme boli aj robotmi. Jedna vyučovacia hodina utiekla veľmi rýchlo a my sme sa pobrali naspať do materskej školy. Ale jedno vieme určite, že sa už do školy veľmi tešíme.
III.29.03.2019 Morena, Morena - Je tu jar, slniečko nám krásne svietilo a šteklilo svojimi lúčmi. Preto sme sa dnes rozhodli ju vyniesť do vody, nech už dlhá a studená zima odíde. Išli sme všetky triedy v dlhom zástupe až k rieke Handlovka. Na moste sme si spolu zaspievali a zatancovali krásne jarné piesne. Potom našu krásnu Morenu pani učiteľka Beátka zapálila a hodila ju do rieky. Pekne sme jej zamávali a zakričali:"Morena, Morena, do vody hodená. Plávaj, plávaj v zimný kraj, my už chceme teplú jar!!" Verte alebo nie, ako sme ju hodili vody, slniečko nám stále svieti.
IV.05.04.2019 Športová olympiáda - Deti z predškolských tried si v tento deň vyskúšali svoje pohybové a fyzické sily v športových disciplínách - beh na 20 metrov, skok do diaľky z miesta, hod tenisovou loptičkou. Všetky deti boli šikovné, ale tie najšikovnejšie ešte dotrénujú a budú reprezentovať našu materskú školu na mestskej športovej olympiáde v športovej hale. Takže držme im palce.
IV.10.04.2019 Návšteva múzea - Krásne tvorivé dopoludnie prežili deti z 3.B a to v Hornonitrianskom múzeu. Spoločne si najprv prešli cez interaktívne čítanie tradíciami a technikami zdobenia vajíčok - kraslíc. Samostatne aj za pomoci pani Janky, pani učiteliek si skúšali a zdobili voskovou technikou prinesené vyfúknuté vajíčka. Kraslice, ktoré si deti zobrali domov svedčia o ich šikovnosti. Tak prajeme už len Veselú Veľkú noc.
IV.16.04.2019 Návšteva maturantov - Maturanti zo súkromnej strednej školy nás prijali hneď tancom a spevom - prezentáciou ľudovej kultúry v podaní tanečníkov z Vtáčniku a zároveň prezentovali kroj z Poluvsia. Ďalšie vystúpenie - prezentácia tanca a jeho história, rozne tanečné štýly, ktoré deti sledovali bolo v podaní študentiek Lucky a Lenky. Naše dievčence sa zmenili spoločne na baletky, zatancovali si tančeky podľa animátoriek a išlo im to veľmi dobre. Naše dievčence sa naučili tancovať i wals, či latinsko-americký tanec. A čo bolo nakoniec? Či si dievčatká tance zapamatali, zopakovali si ich. Zaujímavé dopoludnie plné tanca prežili naše divčatká z 3.B triedy.
IV.25.04.2019 Evička nám ochorela - Dnes sa tri deti z 3.A a 3.B zúčastnili projektu Evička nám ochorela spolu s pani učiteľkou Martuškou. Projektu sa zúčastnilo okrem našej materskej školy aj ďalších 10 materských škol z mesta Prievidza. Privítala nás teta Renátka a porozprávala sa s deťmi o ošetrovaní rán, o telefónnych číslach a zastavení krvi z nosa. Rozne situácie si mohli deti vyskúšať na figurantoch. Ošetriť mohli krvácanie z nosa, ošetrenie predlaktia a krvácajúceho kolena. Chlapci boli šikovní, nerobilo im problém dezinfikovať ranu, obviazať a zalepiť leukoplastom. Deti dostali krásne omaľovanky, ktoré si hneď aj vyfarbili. Plní zážitkov sme sa vrátili naspať do materskej školy.
V.06.05.2019 Návšteva masérskeho salónu - Dnes sa predškoláci z 3.B vybrali na exkurziu k jednej z mamičiek detí, teda do jej práce. Pretože sa rozprávame o povolaniach, najlepšie je vidieť na vlastné oči a nielen počuť. Maminka Dianky nás už čakala pred jej masérskym salónom, aby nás voviedla a predstavila svoje pracovné kráľovstvo a svoje povolanie. Maminka Renátka vysvetlila deťom, čo obnáša jej povolanie, čo všetko potrebuje k tomu, aby mohla ľudí masírovať, aby sa ľudia cítili príjemne. Ukázala deťom, kde a s čím pracuje a samozrejme ukázala aj ako pracuje. Masáž hlavy si vyskúšala Kajka. Maminka Renka ukázala na svojej ruke bankovanie, deťom natrela dlane olejom, ktorý je čistým bioproduktom a ktorý používa pri masírovaní. Dianka deťom ukázala stoličku na masírovanie chrbta. V salóne sa deti cítili veľmi príjemne. Maminka Renka sa s deťmi rozlúčila so sladkou cukríkovou odmenou. Bolo nám príjemne a samozrejme sme čo to pochytili, čo obnáša povolanie masér. Ďakujeme, že sme mohli absolvovať túto krátku exkurziu.
V.10.05.2019 Návšteva hasičov - Dnes sa všetky deti z našej materskej školy zhromaždili v blízkosti materskej školy a netrpezlivo čakali. Kedy to už bude, kedy? Pýtate sa, že čo? No predsa ukážka práce ujov hasičov z hasičského zboru v Bojniciach. A tá chvíľa naozaj prišla. Z hasičského auta vystúpili ujovia hasiči vo svojich uniformách, s hasiččskou prilbou. Porozprávali nám o svojej práci, o tom ako sa máme chrániť pred požiarom, čo máme pri požiari robiť. Zapamatali sme si aj doležité číslo 112 - kde možeme zavolať v príprade požiaru. Mohli sme si pozrieť výbavu hasičského auta, vyskúsať hasičskú prilbu. Pčilo sa nám aj sputenie sirény. Táto návšteva nás veľmi potešila a obohatila novými skúsenosťami.
V.14.05.2019 Mám básničku na jazýčku - Dnes sa predviedli šikovné jazýčky našich detičiek. Vo hviezdičkovej triede sme sa stretli všetky detičky a pani učiteľky. Pani učiteľka Deniska s Adamkom nás privítala a zaspievali sme si na úvod veselú pesničku. Zo slniečkovej triedy nám krásnu básničku recitovala Adelka, zo žabkovej triedy Eliška o Ježkových topánkach, zo sovičkvej triedy bol šikovný Andreasko, z dúhovej triedy Vikinka a Timejka a z hviezdičkovej triedy Sebko. Štvorčlennú porotu tvorili Sylvinka, Laurika, pani učiteľky Evička a Martuška. Porota sa dohodla a rozhodla, že všetky detičky sú šikovné, zaslúžili si veľký potlesk no za dievčatká vyhrala Eliška a za chlapcov Sebko. Získali diplomy a veľký potles detičiek. Bolo to krásne veselé dopoludnie.
V.16.05.2019 Návšteva planetária - Dnes nás čakala dlhšia cesta autobusom do hvezdárne v Žiari nad Hronom. Veľmi sme sa na tento výlet tešili. Ujo z Hvezdárne nám porozprával o slniečku, planétach, slnečnej sústave a hviezdach. Ukázal nám, že naša Zem sa točí okolo Slnka, no my to necítime. Porozprávali sme si o planétkach, aj o tom, že naše Slnko je najvačšia hviezda v slnečnej sústave, hviezdy možu byť červenej, modrej farby. Pozreli sme si krásny príbeh o Ježkovi a jeho kamarátoch, ktorí sa báli rakety, spoločne pozorovali hviezdy na nočnej oblohe. Ujo nám ukázal aj súhvezdia. Porozprával nám o planetách, o slnku a ešte mnoho zaujímavých vecí o vesmíre. Najedli sme sa a čakala nás cesta opať do školky, kde sme sa naobedovali, vyspinkali a tešili sa plní zážitkov na svojich rodičov.
V.20.05-24.05.2019 Škola v prírode - Našich 22 odvážnych detí prežilo 5 dní bez rodičov v škole prírode v oravskej dedinke Zázrivá. Celý týždeň ich síce sprevádzalo nepriaznivé daždivé počasie, no našlo sa i zopár chvíľ na krátku prechádzku a v utorok dopoludnia dokonca túru na Havraniu. Niekoho nohy poslúchali a niekomu bolo treba do kopca pomáhať, no všetci to zvládli na jednotku. Animátorky, ktoré sa s deťmi hrávali, tvorili s nimi vždy niečo zaujímavé a večer deti samozrejme čakala diskotéka. Vo štvrtok popoludní sa ale deti zmenili na krásne masky, ktoré večer prediskotékovali a nakoniec sa s animátorkami rozlúčili. Deti čakala posledná noc a v piatok cesta domov, ktorá ubehla ako voda. Okolo obeda už na všetkých čakali maminky a ocinkovia a veríme tomu, že deti doma rozprávali množstvo zážitkov a nových skúseností.
V.27.05.2019 Disko v školke - Dnes do materskej školy zavítal ujo Jano z Detvy. Nie ako si možno myslíte, že prišiel v kroji. Prišiel s gitarou, reprákmi a modernými pesničkami. Nám deťom prišiel urobiť diskotéku k MDD. A bola parádna. S tancovaním, tlieskaním, poučením ako sa má požiadať o tanec, nejakými novými tanečnými prvkami, no čo vám budeme hovoriť - pozrite si fotky a uvidíte, že nálada bola výborná.
VI.06.06.2019 Mestská športová olympiáda - hovorí sa, že nie je dôležité vyhrať ale zúčastniť sa. No tento rok sa nám podarilo oboje. Zúčastnili sme sa Mestskej športovej olmpiády materských škôl v Prievidzi a spomedzi 12 materských škôl aj vyhrali. Vďaka p. učiteľkám Inke, Martuške, Beátke a Deniske, sme sa dôsledne pripravili na fair play súťaženie. Našu materskú školu reprezentovali títo športovci : dievčatá - Karolínka P., Nelka Č., Anabelka M., Timejka M., Victorka P., chlapci - Jakubko P., Peťko B., Tomáško A.,Sebko G., Sebko T., Mirko G. a ako náhradník Lukáško H. Súťažili v skoku do diaľky z miesta dievčatá - chlapci, behu na 20m dievčatá - chlapci, behu cez prekážky na 20m dievčatá - chlapci, v hode tenisovou loptičkou dievčatá - chlapci, v štafetovom behu dievčatá - chlapci. Tu je náš medailista : Mirko Grom - v skoku do diaľky z miesta Celkovo sa materská škola ako družstvo umiestnila na 7. mieste. Ako správni kamaráti sme boli našich olympionikov povzbudiť. V programe vystúpili dievčatá z gymnastického klubu. Všetkým našim športovcom srdečne gratulujeme a ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.
VI.30.5-07.06.2019 Plavecký výcvik - aj v tomto školskom roku sme zorganizovali plavecký výcvik pre našich predškolákov, ktorí ho absolvovali v plaveckom bazéne na Remate. Pod vedením tréneriek si osvojili základy plávania, naučili sa nebáť vody a u niektorých detí sa prejavili aj prvé samostatné plavecké pokusy. Pre tieto odvážne deti sa stala voda zábavou. Za svoju usilovnosť a odvahu všetci malí plavci získali diplomy.
VI.10.06.2019 Oslava MDD - Dnes sme mali v našej školke oslavu MDD, nakoľko na MDD pršalo, niekoľko detí bolo na plaveckom výcviku a to by nebola pravá oslava pre všetky deti. Spolu sme teda za prítomnosti slniečka súťažili a hrali hry na známe rozprávky - boli sme Včielka Maja a Vilko, Pat a Mat, Vlk a zajac, Červená čiapočka a vlk. A viete čo sme ešte robili? Tancovali a čarovali. A viete čo sme si vyčarovali? Kľúčenky a lízanky, veď hry by bez odmien neboli pre deti súťaživé hry.
VI.11.06.2019 Sokoliari Aquila - Dnešný horúci letný deň sme navštívili sokoliarov Aquila. Dozvedeli sme sa, že aquila znamená po latinsky orol skalný. Ukážky s plamienkou, výrom a orlom boli pre nás nezabudnuteľným zážitkom. Ani sme nedýchali, keď nám preletovali ponad hlavy. Sokoliari len zapískali a vtáčiky na znamenie vedeli, kam majú letieť. Zľakli sme sa,keď prišiel kat a chcel Samka ubiť trstenicou. Našťastie tam prišla pani učiteľka, ktorá ho zachránila. Sokoliari sa s nami pofotili, dali nám pohladkať sovu, aj iné druhy vtákov. Zatlieskali sme im, poďakovali za krásne predstavenie a ešte sme tento krásny deň využili na prechádzku po kúpeľoch.
VI.17.06.2019 Deň otcov - Na dnešné popoludnie sme sa všetci v školke nachystali. Spolu s našimi ockami sme chceli osláviť ich sviatok - Deň otcov. Pani učiteľky pripravili rozne súťaže, pani kuchárky chutné chlebíky. Športovanie a zábava na školskom dvore mohli začať. V každom kútiku nášho dvora bolo veľmi rušno a všade sa niečo dialo. Skákalo sa vo vreci, hádzalo sa loptičkami, prenášali sa loptičky aj balóny. Spolu s oteckami sme strávili krásne a veselé popoludnie, na ktoré sa len tak nezabúda.
VI.18.06.2019 Dajme spolu gól - Páni tréneri si v tento krásny deň pre nás pripravili peknú spoločnú rozlúčku v školskom roku 2018/19. Zúčastnili sa jej materské školy zapojené v projekte "Dajme spolu gól". Na piatich stanovištiach sme si vyskúšali, čo sme sa naučili. Za odmenu nás čakalo sladké prekvapenie v podobe malých sladkých balíčkov. Odovzdali nám ich športový riaditeľ Róber Šuník, predseda športovej komisie Ing.Branislav Bucák a viceprimátor mesta Prievidza Ing. ľuboš Jelačič. Naša školka dostala aj ďakovný list za účasť v projekte. My, ktorí do školy ešte nejdeme, tešíme sa na budúci rok opať na futbalový krúžok.
VI.21.06.2019 Rozlúčka s predškolákmi - Dnešný deň bol pre nás predškolákov výnimočný. Lúčili sme sa so škôlkou, do ktorej sme niekoľko rokov deň čo deň kráčali, hrali sa, stretávali sme sa s kamarátmi, prežívali krásne detské chvíle. Zaspievali sme si, zarecitovali rozlúčkové piesne, zatancovali si spolu. Tento rok sme rozlúčku predškolákov organizovali netradičným sposobom. My deti sme privítali svojich rodičov vo svojich triedach. Medzi pozvanými hosťami boli členovia Rady školy a Rady rodičov. Predstavili sme sa v kutlúrnom programe, v ktorom sme spievali, tancovali a recitovali. Pani riaditeľka nám s pani učiteľkami 3.A, 3.B porozdávala osvedčenia za absolvovanie predprimárneho vzdelávania. Na záver nás čakalo prekvapenie, spoločná párty. Pani učiteľky nám pripravili pohostenie v sovičkovej triede. Školka nám bude určite isto chýbať, pretože z nás už budú čochvíľa veľkí školáci. Tešíme sa.

Website © 2009 MŠ D. Krmana, created by Kukky     All rights reserved.