Čo už bolo
IX.03.09.2018 Po prázdninách opäť spolu - Pani riaditeľka Mária Pasovská nás vítala s úsmevom na tvári, malou sladkosťou a tiež s dôležitou informáciou - do ktorej triedy budeme chodiť. A tak sme sa všetci škôlkari, niektorí s radosťou, niektorí s očakávaním a niektorí s troškou strachu, rozbehli do tried - slniečkovej, sovičkovej, žabkovej, dúhovej, hviezdičkovej. Tu nás čakali pani učiteľky, v krásnych upravených triedach. A viete čo sa na začiatku školského roka ešte deje? No predsa sa vyslovuje želanie a prianie! Čo si teda spoločne zaželáme? Aby sme prežili veľa krásnych, spokojných dní, plných radostí, veselých zážitkov, poznatkov a prekvapení.
IX.07.09.2018 Malí permoníci - V Prievidzi sa každoročne organizuje Deň baníkov, ktorý je spojený s oslavou, koncertami, občerstvením, zábavou pre nás - deti. My - deti z dúhovej triedy sme sa zúčastnili krásneho sprievodu, v ktorom sme predstavovali malých "permoníkov". Veselá nálada, usmiate tváričky a pozdravy od známych ľudí nás sprevádzali ulicami Prievidze. V sprievode sa nám páčilo a veľmi nám to pristalo.
IX.10.09.2018 Predškolácke korčuľovanie - Naša materská škola je známa svojimi športovými aktivitami, ktoré sa snaží ponúkať deťom v predškolských triedach. Tento rok nás ale prekvapila správa, že všetci predškoláci si môžu osvojiť základy korčuľovania počas desať dňového kurzu, ktorý zabezpečilo Mesto Prievidza v spolupráci s MŠHK Prievidza. Každý predškolák má zapožičané korčule i prilbu. Veľa rodičov túto príležitosť využilo a tak sme sa dnes 10.9.2018 zúčastnili prvej hodiny korčuľovania. V šatni sme sa všetci poprezliekali, poskúšali si nové korčule, ktoré nám páni tréneri ponastavovali a na hlavy nasadili prilby. Zostalo už len vojsť na ľad. Niekto s obavou, niekto s radosťou a nadšením vošiel na ľad a nechal sa viesť pod odborným vedením hokejových trénerov. A viete čo? V pondelok a v stredu ideme opäť...
X.10.10.2018 Posledné korčuľovanie - Dnes bol deň, kedy naši odvážni, smelí a ctižiadostiví predškoláci - korčuliari ukončili desaťdňový kurz korčuľovania. Boli naozaj šikovní - naučili sa ako správne vstávať z ľadu, jazdu vpred, vyhýbaniu sa prekážkam, niekomu sa podarilo i brzdiť, jednoducho základy korčuľovania zvládli na 1 a predstavte si, že od trénerov aj na medailu. Každý korčuliar od pánov trénerov obdržal medailu a aby sa pekne rozlúčili aj predškoláci - Mirko v mene všetkých predškolákov odovzdal pánovi trénerovi Borošovi ocenenie zlatým trénerom so zlatou medailou, spoločným foto a menami detí. Dúfajme, že deti budú pokračovať i ďalej v korčuľovaní či už s rodičmi, alebo aj ako nádejní hokejisti - bolo v tom našom kurze niekoľko objavov.
X.12.10.2018 Návšteva knižnice - Prvý krát v tomto školskom roku navštívili predškoláci z 3.B a 3.A Mestskú knižnicu v KaSS na Ul. F. Madvu. Deti sa zoznámili s tetou knihovníčkou Maťkou, ktorá im rada porozprávala o knižnici, ako sa požičiavajú ale aj vracajú knižky, prečítala im rozprávku, ktorú spoločne prerozprávali, rozdali si čitateľské preukazy a požičali si prvú knižku domov. V rámci rozvíjania predčitateľskej gramotnosti budú deti z oboch predškolských tried v popoludňajších hodinách knižnicu raz do mesiaca navštevovať.
X.12.10.2018 Návšteva ART Kina Baník - Dnes sme sa my - deti z predškolských tried a sovičkovej triedy zúčastnili v rámci príprav medzinárodného festivalu animovaných filmov pre deti XIV. Ročníka Bienále animácie Bratislava. Spoločne sme sledovali dvanásť rozprávok, z ktorých sme každý vybralo jednu rozprávku, ktorá sa mu najviac páčila a tým pridelili rozprávke svoj hlas, ktorej bude udelená Cena detského diváka. Veľmi sa nám rozprávky páčili.
X.15.10 - 19.10 Jeseň prišla aj k nám - Tradične ako po iné roky sme spestrili našu MŠ peknými výtvormi z jesenných plodov a zázrakov z našich záhrad. Naša vstupná hala je plná ježkov, postavičiek, tekvičiek, tekvičiek, hríbikov, ikebán aj kvietkov, ktoré zhovotovili šikovní rodičia našich detí. Ozdobené sú farebnými svetielkami a dodávajú radosť a pohodu do našich srdiečok.Už sa tešíme na budúci rok, čo nové nám jeseň prinesie.
XI.05.11.2018 Deň materských škol - Dnes nás navštívili kamaráti z MŠ Benického. Stretli sme sa na ulici Štefánika odkiaľ sme spoločne putovali do našej materskej školy. Pani riaditeľka Mária Pasovská našich kamarátov už očakávala, ukázala im školský dvor a priviedla ich k nám do triedy. Spoločne sme si zaspievali, zatancovali a zahrali sa s obľúbenými hračkami. Navzájom sme sa obdarovali krásnymi vyrobenými darčekmi. Naši kamaráti sa s nami rozlúčili a vrátli sa naspať do svojej materskej školy na ul.Benického.
XI.05.11.2018 Deň materských škol - Dnes popoludní sme si detičky spolu s pani učiteľkami pripravili krásny kratučký program pre naše maminy,oteckov pri príležitosti Európskeho dňa materských škol. Program bol spojený s prenáškami Mgr. Evky Antolovej a dentálnej sestry Foltánovej. Naši rodičia sa mohli dozvedieť množstvo zaujímavých vecí. Predstavili sme sa s piesňami, básňami o zdraví a zdravej výžive. Po programe sme spolu s rodčimi mohli ochutnať 3 druhy nátierok, ktoré nájdete na našej webovej stránke. Boli fantastičké, preto ich doma určite vyskúšajte. Ďakujeme za krásne strávené popoludnie.

XI.09.11.2018 Divadielko Kotkodák - Tri sliepočky kamarátky žili spolu na jednom dvore. Závideli lastovičkám, že môžu lietať ďaleko za more do teplých krajín. Preto sa rozhodli, že to skúsia aj oni a poletia ako trio kotkodák. Na svojej ceste za dobrodružstvom sa dostali až na more, kde špliechali, unášali ďaleko, ďaleko. Stretli tu krokodíla, ktorý ich chcel stiahnúť do mora. Sliepočkám sa more vôbec nepáčilo a tešili sa keď sa dostali na pevninu. Tu ich zase čakalo veľké sucho, horúci piesok. Veľmi sa chceli vrátiť domov, ale nevedeli ako. Na pomoc im prišla ťava. Tá ich zabalila do balíka a poslala domov, na ich starý dvor. Sliepočky si uvedomili, že cesta lastovičiek je veľmi ťažká a najlepšie zo všetkého je byť doma.

XI.09.11.2018 Evička nám ochorela - Dnes sa niektorí z nás trošku báli, keď nás v triede čakala pani sestrička zo Slovenského červeného kríža. Porozprávala nám o tom, aby sme chorí nechodili do školky, musíme papať veľa vitamínov miesto sladkostí, sprchovať sa a otužovať sa. Potom sme sa rozlúčili s kamarátmi z maličkých tried a ostali sme len my predškoláci. Zahrali sme sa na doktorov a zranených. Jeden bol vždy doktor, ktorý vydezinfikoval ranu, zabalil do obvazu a tak ošetril zraneného. Vystriedali sme sa všetci. Viete, koľkí z nás chcú byť v budúcnosti doktormi? Dnešné dopoludnie sa nám veľmi páčilo.

XI.15.11.2018 Pesničkár - Dnes sme mali v školke veru veselo. Prišiel nás navštíviť ujo Rudo so svojou kamarátkou. Prišiel aj s čarovnou kockou. Vybral si dvoch pomocníkov Timejku a Oskarka a tí pomocou zázračnej kocky vybrali pieseň. Dievčatká tancovali v krásnych sukničkách a chlapci mali klobúky na hlavách počas piesne Pod horou, pod horou.. Tancoval aj Rudo s kamarátkou. Nakoniec sme si zahrali na hudobných nástrojoch. Spoločným tancom a piesňami sme prežili krásne dopoludnie.

XI.27.11.2018 Čertík Babráčik - Na Luciu sa vymetajú kúty v každom dome. Ale v takom pekle sa to nerobí. No čertík Babráčik, ktorý robil stále poriadok a všetko naopak dostal preto trest- naučiť sa desaťtoro čertovských, aby si zapamätal, že je čert. Malá Lucka čakala svoje dve kamarátky s ktorými sa chcela hrať, no rozmyslela si to. Predsa sa nebude deliť o hračky i keď sa potom sama nudila. V tom prišiel k nej čertík Babráčik, ktorý robil Lucke samú zlotu a ona sa ju od neho rýchlo naučila. Dokonca aj na tanečnom bola ako drevo. Jej mamička z nej začala by nešťastná a bola aj nahnevaná. Lucku vyhrešila a tá musela dať veci doporiadku. Čertík sa s Luckou naháňal, ale jej ublížil, no hneď sa jej ospravedlnil a v tom - odpadol mu jeden roh. Keď povedal slovko prosím odpadol mu aj druhý a dokonca mu odpadol aj chvost, keď ho Lucka poprosila o priateľstvo. A odvtedy sú spolu. Rozprávka deti potešila a malých hercov z tretieho ročníka zo ZŠ Mariánska povzbudila v ďalšom ich hereckom účinkovaní silným potleskom od našich detí.

XII.05.12.2018 Mikuláš na futbale - Dnešný futbalový tréning bol v duchu futbalového turnaja medzi družstvami 1, 2, 3 a 4. Vyhralo družstvo číslo 4. Na záver však tréner počul nejaký čudný zvuk zvončeka a v šatni našiel pre nádejných futbalistov nádielku od Mikuláša, ktorú im s radosťou rozdal. S mikulášskymi balíčkami, trošku športovo unavení, ale plní zážitkov sme sa vrátili späť do školky.

XII.06.12.2018 Mikuláš v škôlke - Od rána bolo v našej škôlke nejak inak - stopy a pierka rozhádzané po chodbách...Viete prečo? Pretože sa čertík naháňal po škôlke s anjelikom a nemohli sa nájsť. Nakoniec, aby sa stretli im museli pomôcť deti. Dohodli im čas a triedu, kde sa stretnú a snáď tam stretnú aj Mikuláša. Naozaj sa o 9,30 hod. stretli anjelik, všetky deti a aj čertík, no MIkuláša nikde nebolo...Prečo neprišiel? Pretože mu deti zabudli dať do okienka pohár mlieka a koláčiky, ale to nevadilo, lebo čertík a anjelik aj tak všetko vybavili za neho - veď sú jeho pomocníci. V dúhovej triede, kde sa všetci stretli vládla výborná nálada - básničky, pesničky, tančeky a aj nejaké plnenie úloh boli súčasťou výbornej pohody a detskej radosti. A myslíte si, že deti dostali balíčky od Mikuláša? Samozrejme, že dostali, veď sú predsa poslušné a šikovné.

XII.07.12.2018 Výchovný koncert v ZUŠ - Dnes sme sa my detičky z 3.A, 3.B a 2.A vybrali na koncert do ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi. Na koncerte ich čakalo prekvapenie v podobe nádielky spevu, tanca, ale hlavne hry na hudobné nástroje. Pozorne sledovali a počúvali hru na klavír, akordeón, zobcovú a priečnu flautu, pozauny, gitaru...Nakoniec deťom zahrala naozajstná kapela aj so svojou speváčkou. No a po tomto vystúpení sme sa všetci rozlúčili, lebo na koncert čakali ďalšie deti z materských škôl a zuškárov vystúpenie.

XII.13.12.2018 Vianočné trhy pred Magurou - 13.12.2018 sa konal 2.ročník vianočných trhov našej materskej školy. Mamičky s deťmi i celé rodiny usilovne pracovali a nosili do materskej školy vlastnoručne vyrábané krásne výrobky, upečené oblátky, trubičky, vianočné pečivo i sponzorsky darované koláčiky. I tento rok sa ujala organizovania predaja s varením punču maminka - pani Renáta Greschner. O 15hod. to celé začalo - na námestíčku pred hotelom Magura zaznela krásna pieseň, ako sa raz za rok celé mesto zmení a zmenilo sa - deti prichádzali v rôznych oblečeniach spojených s vystúpením, ktoré si pripravili pre rodičov skôr ako sa pustili do nakupovania. Program a vystúpenia detí boli naozaj krásne i keď zašlo slniečko a mysleli sme si, že sa z detí stanú zmrzliačikovia. Vianočná atmosféra prilákala nielen rodičov, ale aj okoloidúcich a na tvárach vyčarila úsmev a možno aj trošku zvedavosť nakoľko na trhoch boli aj p. poslankyňa Helena Dadíková, p. viceprimátor Ing. Ľuboš Jelačič a aj farmári z reality show. Oproti minulému roku bol síce peňažný zisk menší, vyzbierala sa suma 387,00 €, ale každé euríčko pomože a poteší. Ďakujeme a prajem krásne, veselé a hlavne v zdraví prežité Vianočné sviatky a vidíme sa opäť v Novom roku.

XII.17.12.2018 Návšteva vianočného škriatka - Predstavte si! V pondelok ráno k nám dorazila pošta a nie hocijaká, ale od vianočného škriatka. Kajka s ňou obehla všetky triedy a deti i pani učiteľky sa z nej dočítali, že si môžu pričarovať vianočné darčeky do materskej školy trošku skôr. Samozrejme všetci súhlasili a tak, keď išli z desiaty - zastavili sa pri sobíkoch, našli na vločke svoju triedu a prečítali si a naučili sa čarovanie, ktoré bolo v odkaze napísané a stalo sa..., že ako vstúpili do triedy pod stromčekom ich čakali vianočné balíčky. Niektoré deti sa potešili hneď a niektoré aj darčeky hľadali po celej škôlke, ale nakoniec sa predsa len našli pod ich stromčekom. A ako škriatok vám môžem čestne prehlásiť, že detská radosť bola neopísateľná, tešili sa všetci - malí i veľkí a aj pani učiteľky.
XII.17.12.2018 Vystúpenie pre radosť a pre osamelých - Deti z predškolských tried boli v predvianočný čas potešiť srdiečka ľudí svojím spevom, tancom a vinšami. Detičky z 3.B triedy potešili svojím vystúpením 10. 12 Radu starších a detičky z 3. A triedy 17.12 dochodcov a osamelých. Potešili ich a zaželali im krásne Vianoce a šťastný Nový rok.
I.09. - 10.01. 2019 Zimné radovánky - V tento zimný deń si deti užívajú sniežik aj takto - lopárovaním, stavaním snehuliakov či vytváraním anjelov v snehu.
I.09.01.2019 Naši malí futbalisti - Dnes na futbalovom tréningu dostali naši futbalisti krásne dresy žltej farby a k tomu krásne žlté lopty, ktoré využívajú na svojich tréningoch každú stredu. Tešíme sa na každý náš tréning.
I.29.01.2019 Kŕmime kačky - Zima vonku veľká a vtáčiky a zvieratká sú určite hladné. Preto sme sa dnes vybrali my - detičky z dúhovej triedy nakŕmiť hladné kačky na rieku Handlovka. Nadrobili sme im suchý chlebík a to bola pre nich maškrtka. Bola aj bitka o kúsok chlebíka. Kačky boli napapané a my sme sa tiež museli vybrať do školky na poriadny obed.
II.26.02.2019 Divadielko Danka a Janka - Do našej materskej školy prišli na návštevu Danka a Janka - sestričky dvojičky. Janka bola ale dnes nejaká veľmi vymýšľavá a Danka stále len klamala. No bola aj unavená a stále by len spala a nakoniec aj budíku ručičky zobrala a u nášho Samka schovala. Danka si ale myslela, že im ich Gevenducha zobrala. Ona to však nebola. Čo však Gevenducha pekné nemala? Zúbky. A tak jej ich vyčistili a Gevenduchu uspinkali. Nakoniec im Samko ručičky dal do hodiniek späť a Danka a Janka mohli ísť opäť do inej MŠ.
II.26.02.2019 Fašiangy v múzeu - Krásne tvorivé dopoludnie a popoludnie prežili deti z 3.B a 3.A triedy v Hornonitrianskom můzeu, kde si spoločne s tetou Silvinkou a Martinkou porozprávali o zvyklostiach Fašiangov a maľovaním si vytvárali fašiangové masky.
III.01.03.2019 Karneval v školke - Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde..táto fašiangová pieseň sa niesla materskou školou niekoľkokrát dopoludnia, keď deti z predškolských tried išli zafašangovať a zabaviť sa s mladšími deťmi. Všade bolo veľa krásnych masiek, zábava a detský smiech, len tú basu nepochovali, lebo vedeli, že tá sa pochováva až v stredu.

Website © 2009 MŠ D. Krmana, created by Kukky     All rights reserved.